Úvod

Představujeme nový web EDUCO CENTRA:

 

Na novém webu naleznete kompletní nabídku kurzů pro pedagogy a aktuální projekty.

 

Web www.modernipedagog.cz nadále není aktualizován.

05.10.2015

S tabletem do výuky!

Během loňského roku byla vybavena většina škol tablety. Pokud jste také pedagog vybavený tímto dotykovým zařízením, ale stále Vám chybí JISTOTA v jeho ovládání,  tak je tento KURZ určen právě Vám!

18.08.2015

VYHLAŠUJEME WEBINÁŘE...

... které Vám změní pohled na výuku :-)

 

04.08.2015

Nahradí tablety klasický způsob výuky?

Žijeme v době neustálého posunu, vývoje, modernizace a inovace. Školy po celé ČR se v loňském roce zapojily do projektu z výzvy č. 51 a rozhodly se vybavit své pedagogy tablety a tím podstatně změnit přístup k výuce. Mohlo by se zdát, že tablety kompletně nahradí učebnice, používání pera, pravítka, kružítka, klasické sešity… Ale není to tak! ...

 

17.07.2015

Projekt Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje je za námi

Projekt Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje byl 30. června 2015 úspěšně ukončen.

 

21.05.2014

Tablety do škol

Děkujeme všem školám, které se společně s námi zapojují do spolupráce formou partnerství v rámci projektu "Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce". Projektová žádost byla odeslána na MŠMT. Informace,zda byla projektová žádost schválena a dotace udělena, by měla být známá na přelomu srpna a září 2014.

 

 

19.09.2013

Organizační schůzka k projektu Moderní pedagog - kompetenčně posílená patnáctka z JčK

 

 

Dne 24. 9. 2013  ve 14.00 hod. proběhne v rámci realizace projektu "Moderní pedagog - kompetenčně posílená patnáctka z JčK", reg. č. CZ. 1.07/1.3.40/02.0001, na Základní škole Dříteň úvodní organizační a informační schůzka realizátora projektu EDUCO CENTRUM s.r.o. a zástupců všech patnácti v rámci projektu spolupracujících škol z Jihočeského kraje. Náplní této schůzky bude mimo organizační záležitosti projektu také prodiskutování harmonogramu termínů) realizace dílčích klíčových aktivit projektu (kurzů DVPP).

 

11.09.2013

Realizace nového vzdělávacího projektu "Moderní pedagog – kompetenčně posílená patnáctka z JčK" startuje od září 2013

 

Tato zpráva je radostná zejména pro 15 škol a školských zařízení z Jihočeského kraje kraje, které se účastnily analýzy potřeb a jejichž pracovníci budou bezplatným akreditovaným vzděláváním v rámci tohoto projektu podpořeni.

 

Projekt byl schválen Jihočeským krajem v rámci výzvy 02, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Finančně bude podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Během necelých 16 měsíců bude realizováno celkem 24 běhů 11 různých DVPP s plánem minimálně 220 úspěšných absolventů kurzů (pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení).

 Více informací naleznete v sekci PROJEKTY.

 

 

21.02.2013

Závěrečný workshop k projektu "Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků čtyř základních škol v okrese Bruntál"

 Dne 15. 2. 2013 se v Bruntále na ZŠ  Cihelní 6 konal závěrečný workshop  k projektu „Zvyšování  kompetencí vedoucích  pracovníků čtyř základních škol  v okrese Bruntál“,reg.  č. CZ.1.07/1.3.05/04.0005, do  něhož byly zapojeny 3 školy  z Bruntálu (ZŠ Cihelní 6, ZŠ  Jesenická 10 a ZŠ Okružní 38) a 1  škola  z Krnova (ZŠ Janáčkovo nám. 17).

 

26.10.2012

!!!AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME 3 inovativní programy, které v nabídce DVPP chybí!!!

JEDEME DÁL ZA CÍLEM PODPORY ZLEPŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH!!!!

Naše firma systematicky buduje ucelený a provázaný systém potřebného a vysoce kvalitního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, reagujícího na aktuální potřebnost a problematiku v současném školství.

 

 
Proto jsme se také opět zapojili do 2. kola výzev z druhého globálního grantu Prioritní osy 1 vyhlášených Moravskoslezským krajem v měsíci září 2012 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s novým projektem „MODERNÍ PEDAGOG = kompetenčně posílená jednadvacítka z MSK“. Do tohoto projektu se hodlá s námi začlenit celkem 21 škol a školských zařízení z celého Moravskoslezského kraje, od nichž vzešla podrobnou analýzou potřebnost dalšího vzdělávání v oblastech psychologické gramotnosti, ICT gramotnosti, práce s dětmi s SPU, manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky ve školství. To vše jsou aktivity, které máme v našem portfoliu již akreditovány a s velkým úspěchem a pozitivní odezvou pilotně ověřeny realizací předchozích projektů.
 
!!! Nově vyplynula z této analýzy potřebnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech zavádění nových výukových metod, jako je kooperativní učení, dále potřeba podpory v oblasti práce s problémovými žáky a také zcela překvapivě projevily školy zájem o téma zavádění supervize/ intervize do škol.

21.06.2012

Společnou cestou ke zkvalitnění managementu na školách

 Dne 11. 6. 2012 jsme se sešli se zástupci stávajícího i nově zvoleného vedení základních škol, které jsou s námi zapojeny do projektu  „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků čtyř základních škol v okrese Bruntál“, abychom se vzájemně informovali o organizačních věcech týkajících se jednotlivých aktivit

 

05.03.2012

Pomozme jim najít to jejich MÍSTO NA SLUNCI!!!

V současné době probíhá na školách aktivita č. 02 Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (projekt „Rozvoj kompetencí pedagoga II.“). Zatím ji absolvovaly dvě ze čtyř s námi spolupracujících škol a již nyní můžeme říct, že dle výsledků evaluace měla tato aktivita obrovský dopad a pro pedagogy byla nesmírně přínosná.

01.02.2012

Nový projekt zaměřený na další vzdělávání pedagogů

Od 1. února 2012 byla zahájena realizace grantového projektu „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků čtyř základních škol v okrese Bruntál“, č.j. CZ.1.07/1.3.05/04.0005, který svými aktivitami navazuje na již proběhlý projekt „Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní škole“ a na v současnosti právě probíhající projekt „Rozvoj kompetencí pedagoga II“.
Jednotlivé aktivity projektu v nabídce DVPP pro pedagogické pracovníky chybí, proto jsme se rozhodli školám pomoci a vytvořit unikátní programy, které tuto „díru na trhu“ vyplní.


archiv novinek
V rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagoga II. a jeho aktivity č. 1 Rozvoj psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. probíhají v současné době na jednotlivých školách s lektorem aktivity Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. individuální konzultace k měření klimatu třídy formou dotazníků MCI, CES, popř. vlastních dotazníků vytvořených pedagogy pro nižší ročníky 1. stupně – např. smajlíkový či obláčkový dotazník. Zatím tyto individuální konzultace k měření klimatu...
Dobrá a efektivně vedená komunikace = základ úspěchu a porozumění
Spousta současných pedagogů stále tvrdí, že...
Psychologicky vyrovnaný pedagog = pohodový a příjemný učitel
Pedagogové, tedy především UČITELÉ , se...
Rozvoj kompetencí pedagoga JE cestou k moderní škole
  Odkaz na článek, který vyšel v...
Rozvoj kompetencí pedagoga II.
„Rozvoj kompetencí pedagoga II.“ - nový projekt...