Články

09.05.2012 Měření klimatu třídy leccos odkryje a může pomoct jak pedagogům, tak žákům

V rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagoga II. a jeho aktivity č. 1 Rozvoj psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. probíhají v současné době na jednotlivých školách s lektorem aktivity Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. individuální konzultace k měření klimatu třídy formou dotazníků MCI, CES, popř. vlastních dotazníků vytvořených pedagogy pro nižší ročníky 1. stupně – např. smajlíkový či obláčkový dotazník. Zatím tyto individuální...
komentáře: 0

13.02.2012 Dobrá a efektivně vedená komunikace = základ úspěchu a porozumění

Spousta současných pedagogů stále tvrdí, že náplní jejich práce je děti naučit něco nového . S tím naprosto souhlasím. Mnoho z nich je dnes ale stále ještě přesvědčeno o tom, že když „vychrlí“na děti formou monologu kvanta učiva, tedy spoustou informací, ohromí je sáhodlouhými zápisy na tabuli a pak nechá žáky doplnit pár cvičení, má látku kvalitně odprezentovánu a odzkoušenu.   Chyba lávky! S tím rozhodně nemohu souhlasit! V dnešní době nejde...
komentáře: 0

13.02.2012 Psychologicky vyrovnaný pedagog = pohodový a příjemný učitel

Pedagogové, tedy především UČITELÉ , se velikánskou měrou podílejí na výchově našich budoucích generací . Jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky nejen po stránce jejich odborných znalostí v předmětu, který vyučují, ale především jsou dennodenně vystaveni vysokému psychickému tlaku a stresu , se kterým často mají problém bojovat. Tyto jejich „kuří oka“ se potom projeví i v přístupu k jejich okolí, tudíž především k žákům. Proto by...
komentáře: 0

26.01.2012 Rozvoj kompetencí pedagoga JE cestou k moderní škole

  Odkaz na článek, který vyšel v Učitelských novinách Firma EDUCO CENTRUM s.r.o., centrum celoživotního vzdělávání Krnov, realizovala od prosince 2009 do prosince 2011 projekt „ Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní škole“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0037) financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření tří zcela nových vzdělávacích programů, které v rámci systému DVPP aktuálně...
komentáře: 0

26.01.2012 Rozvoj kompetencí pedagoga II.

„Rozvoj kompetencí pedagoga II.“ - nový projekt Krnovská vzdělávací firma EDUCO CENTRUM s. r. o. zahájila 01. 06. 2011 ve spolupráci se 4 základními školami z okresu Bruntál (z Krnova to je ZŠ Janáčkovo nám. a z Bruntálu ZŠ Cihelní, ZŠ Jesenická a ZŠ Okružní) realizaci nového grantového projektu: „Rozvoj kompetencí pedagoga II.“ číslo CZ.1.07/1.3.05/03.0032, který volně navazuje na již končící projekt „Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní...
komentáře: 0