!!!AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME 3 inovativní programy, které v nabídce DVPP chybí!!!

JEDEME DÁL ZA CÍLEM PODPORY ZLEPŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH!!!!

Naše firma systematicky buduje ucelený a provázaný systém potřebného a vysoce kvalitního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, reagujícího na aktuální potřebnost a problematiku v současném školství.

 
 

Proto jsme se také opět zapojili do 2. kola výzev z druhého globálního grantu Prioritní osy 1 vyhlášených Moravskoslezským krajem v měsíci září 2012 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s novým projektem „MODERNÍ PEDAGOG = kompetenčně posílená jednadvacítka z MSK“. Do tohoto projektu se hodlá s námi začlenit celkem 21 škol a školských zařízení z celého Moravskoslezského kraje, od nichž vzešla podrobnou analýzou potřebnost dalšího vzdělávání v oblastech psychologické gramotnosti, ICT gramotnosti, práce s dětmi s SPU, manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky ve školství. To vše jsou aktivity, které máme v našem portfoliu již akreditovány a s velkým úspěchem a pozitivní odezvou pilotně ověřeny realizací předchozích projektů.

 

 

!!! Nově vyplynula z této analýzy potřebnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech zavádění nových výukových metod, jako je kooperativní učení, dále potřeba podpory v oblasti práce s problémovými žáky a také zcela překvapivě projevily školy zájem o téma zavádění supervize/ intervize do škol.

 

Na základě této nové poptávky vytváříme 3 inovativní kurzy, které budou vedeny interaktivní formou tréninků a modelových situací s praktickými příklady tak, aby předaly pedagogům co nejvíce potřebných nástrojů a metod aplikovatelných ihned do jejich každodenní praxe ve škole.
 

Těmito nově chystanými kurzy jsou:

1.      Komunikace a práce se žáky s problémovým chováním

2.      Kooperací k větší aktivitě žáků

3.      Úvod do supervize/intervize ve školách

 

 

Ad. kurz č. 1:

 Cílová skupina: pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

 

Dnešní učitelé se čím dál, tím častěji setkávají s problémovým chováním u dětí a často jim chybí efektivně využitelné nástroje, které by mohli bezprostředně a co nejefektivněji aplikovat do praxe. Prostřednictvím tohoto kurzu chceme pedagogům jednak nabídnout tyto nástroje a metody k řešení „problémových situací“, ale také je naučit, jak takovým situacím předcházet, jak rozpoznat včas „problémového žáka“ a jak s ním komunikovat, pracovat, jak jej správně namotivovat ke spolupráci a tak eliminovat projevy „problémového chování“ ve třídě a ve škole.

 

Ad. kurz č. 2:

 Cílová skupina: pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Tento seminář představí účastníkům řadu kooperativních metod, jež mají potenciál aktivizovat žáky. Dává účastníkům prostor pro konzultování možností práce se žáky ve vlastních třídách/hodinách.Na různých tématech si účastníci vyzkouší jednotlivé metody či přímo zažijí vedení lekce podle modulu E-U-R a následně budou provádět společnou analýzu jednotlivých metod a postupů. Kurz bude veden prezenční formou ve spojení s tréninkem praktických dovedností.

 

 Ad. kurz č. 3:

 Cílová skupina: vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

 

Supervize je poradenský koncept pomáhající jednotlivcům, skupinám, týmům a organizacím reflektovat a přizpůsobit jejich pracovní aktivity a strukturu. Má své opodstatnění v pomáhajících profesích, mezi něž učitelství bezpochyby také patří. Pedagogové se při své práci často nacházejí v řadě obtížných situací, pro něž v sebelepší teorii nenajdeme řešení. Vzdělávání v supervizi může vedoucím pracovníkům ve školství zajistit profesionální podporu v oblasti udržení motivace pracovníků a plnění jejich potřeb ve vztahu k práci, vede ke stabilizaci týmu a vyladění vzájemných vztahů zaměstnanců. Jedná se o vzdělávací model, jehož středem pozornosti se stává strukturování myšlení a učení, rozvoj emoční inteligence, porozumění, kreativního myšlení a nových pohledů. Touto aktivitou nabízíme seznámení se s jedním ze způsobů, jak zkvalitnit práci v oblasti školství.

 


« zpět | publikováno: 26.10.2012