I učitelé z „mateřinek“ se budou učit - hrou se stavebnicí

Od 1. července 2014 započala realizace projektu pro pedagogy z mateřských škol s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0037.
 
V rámci úvodní fáze proběhl v měsíci červenci 2014 úvodní workshop se zástupci/řediteli 14 mateřských škol napříč Moravskoslezským krajem. Hlavním cílem workshopu bylo přiblížení obsahu a cílů projektu a náplně jeho aktivit, předání informací týkajících se klíčových aktivit, harmonogramu projektu a další organizační záležitosti.
 
Aby ředitelé mateřských škol měli alespoň trochu představu, jakým způsobem budou interaktivní vzdělávací aktivity DVPP vypadat, mohli si na tomto workshopu „vyzkoušet“ na vlastní kůži malou ochutnávku toho, co je čeká.
 
          
 

A co je vlastně čeká?

Nejprve pojedou na jednodenní exkurzi do mateřské školy u nás, v České Republice, aby viděli v praxi, jak se dá učit předškolní děti formou hry se stavebnicí. Poté je čeká 5denní zahraniční stáž do Dánska, kde budou moci v rámci exkurze do tamních mateřských škol nasát zkušenosti s výukou za pomoci stavebnic od zahraničních kolegů – pedagogů. Takto povzbuzeni a namotivováni poté absolvují dvě vzdělávací aktivity DVPP, které jim ve své komplexnosti a návaznosti poskytnou pevný základ pro jejich aktivní práci se stavebnicovými systémy s týmem předškolních dětí. Jedná se o aktivity DVPP Rozvoj týmové spolupráce ve výuce předškolních dětí a následně o DVPP Rané technické vzdělávání za pomoci stavebnicových systémů. Po celou dobu projektu budou mít tak podporu odborného garanta a lektorů – jak formou diskusí, tak např. mentoringu apod.
 
Již nyní se pedagogové z MŠ těší, co nového a zajímavého se naučí, jak obohatí svou výuku a že jim i dětem bude zavádění nových metod a nástrojů přinášet spoustu radosti, legrace a společné zábavy.
 
 

 

 

 

Více fotografií z workshopu najdete:

https://www.facebook.com/educocentrum


« zpět | publikováno: 18.08.2014