Nahradí tablety klasický způsob výuky?

Žijeme v době neustálého posunu, vývoje, modernizace a inovace. Školy po celé ČR se v loňském roce zapojily do projektu z výzvy č. 51 a rozhodly se vybavit své pedagogy tablety a tím podstatně změnit přístup k výuce.
 
Mohlo by se zdát, že tablety kompletně nahradí učebnice, používání pera, pravítka, kružítka, klasické sešity… Ale není to tak! V projektu „Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0001 jsme se zaměřili na to, aby byl tablet brán jako jeden z možných výukových nástrojů pro vzdělávání dětí v jednotlivých předmětech. A právě během tohoto projektu nám samotní odborníci – lektoři – pedagogové, kteří již několik let úspěšně zařazují tablet jako běžnou součást výuky, ukázali, že v první řadě není podstatné hromadně vybavit třídy a děti tablety, ale to, aby každá škola měla kvalifikovaného pedagoga, který dovede v daném předmětu tablet vhodně a efektivně využít a tak výuku oživit a obohatit o jeden z dalších moderních nástrojů. Pro zapojené učitele vytvořili vzorové hodiny, metodické listy, prezentace, videonávody a další výukové materiály nepostradatelné pro vytvoření nebo oživení dané hodiny nebo předmětu.
Realizátor projektu firma EDUCO CENTRUM s.r.o. vytvořila pro pedagogy v rámci tohoto projektu 3 bloky vzdělávání a profesionální platformu pro výuku: www.dotkniseskoly.eu. Jde o web, kde si učitel na vlastní kůži vyzkouší,  jak funguje blended learning. Jedná se o doplnění prezenční výuky s prvky e-learningu, webináře, on-line mentoringu a podpory včetně všech výukových materiálů, díky kterým se pedagog může i po skončení DVPP odborně posouvat v práci s tablety v oblasti dalšího vytváření vlastní výuky s využitím tabletů.
Výstupy projektu jsou 33 podpořených organizací (ZŠ), 561 zapojených pedagogů, 1500 jednotlivými vzdělávacími aktivitami úspěšně podpořených pedagogů (z toho někteří vícenásobně), 160 realizovaných běhů DVPP a 478 tabletů pro základní školy.  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Dnes mají děti v používání informačních technologií, tedy i tabletů, často předstih před svými rodiči i učiteli, ale díky DVPP v rámci projektu „Dotkni se školy“ se tento náskok dětí oproti dospělým eliminuje a vhodně využívaný tablet se tak stane v běžné praxi nepostradatelným partnerem každého pedagoga.
 

« zpět | publikováno: 04.08.2015