Společnou cestou ke zkvalitnění managementu na školách

Dne 11. 6. 2012 jsme se sešli se zástupci stávajícího i nově zvoleného vedení základních škol, které jsou s námi zapojeny do projektu „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků čtyř základních škol v okrese Bruntál“, abychom se vzájemně informovali o organizačních věcech týkajících se jednotlivých aktivit tohoto projektu. 

Vzhledem k tomu, že v současné době proběhla výběrová řízení na pozice ředitelů základních škol, nově zvoleným ředitelům jsme chtěli přiblížit naši činnost a hlavně „vtáhnout“ je do společně realizovaných aktivit, které posouvají zapojené školy v jejich rozvoji stále výš a výš.

 

Všechny čtyři školy již s námi prošly dvěma projekty, zaměřenými na další vzdělávání pedagogických pracovníků – jednalo se realizovaný projekt „Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní škole“ a aktuálně končící „ Rozvoj kompetencí pedagoga II.“, prostřednictvím nichž byli posíleny kompetence běžných pedagogických pracovníků jak v oblasti psychologie zaměřené na svou osobnost, tak na práci se žáky, s rodiči, byl jim nabídnut nástroj k měření klimatu ve třídách a škole, který se jim jevil jako velmi přínosný, obohatili své znalosti o metody práce s dětmi s SPU, rozvinuli své ICT dovednosti jak v oblasti tvorby výukových materiálů přes práci s interaktivní tabulí a jejím zakomponováním do výuky. Velmi podstatnou složkou vzdělávání, které se jim dostalo, bylo posílení jejich kompetencí na poli komunikačních a prezentačních dovedností. (bližší informace k projektům – viz sekce Projekty, specifikace jednotlivých kurzů v rámci projektů – viz Kurzy).

 

Novým ředitelům byl popsán posun a změny na školách díky projektům a detailněji přiblížen projekt, který je nyní v přípravné fázi a jehož samotné aktivity se rozběhnou během měsíce srpna tohoto roku.

Ze schůzky s řediteli bylo patrné, že se těší na další získání nových znalostí, dovedností a nástrojů, které jim napomohou k získání lepších manažerských dovedností, a to svým zaměřením do praxe středně velkého podniku, jímž svým způsobem každá škola je. Jejími „klienty“ jsou žáci a jejich rodiče (ti o výběru školy pro jejich dítě rozhodují), kterým škola nabízí vzdělávací „služby“. Ředitelé si tohoto faktu jsou vědomi, a protože úspěšně prosperující podniky řídí úspěšní a vysoce kvalifikovaní manažeři, sami cítí potřebu se v této oblasti zdokonalovat a vzdělávat. Přidanou hodnotou k sumě manažerských kompetencí a dovedností, které se projektem vedení škol dostane, je bezpochyby to, že první dvě aktivity projektu absolvuje vyšší management (užší vedení škol) společně. Může zde dojít k získání a výměně různých zkušeností, nápadů a výměně informací mezi jednotlivými vedeními škol. Ředitelé se těší, že budou moci sdílet společné zážitky a zkušenosti.

 

Účastníci setkání:

EDUCO CENTRUM s.r.o. – Ing. Roman Butora, Mgr. Lucie Butorová, Ing. Pavel Čech

ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 – Mgr. Karel Handlíř

ZŠ Bruntál, Cihelní 6 – p. ředitel Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek, paní zástupkyně Mgr. Miroslava Mohrová

ZŠ Bruntál, Jesenická 10 – stávající p. ředitel Mgr. Miroslav Šimůnek, budoucí p. ředitelka   PhDr. Marcela Žáková

ZŠ Bruntál, Okružní 38 – stávající p. ředitel Mgr. Jan Zaoral, paní zástupkyně Mgr. Inka Novotná a budoucí p. ředitel Mgr. Leoš Sekanina

 


« zpět | publikováno: 21.06.2012