Závěrečný workshop k projektu "Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků čtyř základních škol v okrese Bruntál"

 

 Dne 15. 2. 2013 se v Bruntále na ZŠ Cihelní 6 konal závěrečný workshop k projektu „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků čtyř základních škol v okrese Bruntál“,reg. č. CZ.1.07/1.3.05/04.0005, do něhož byly zapojeny 3 školy z Bruntálu (ZŠ Cihelní 6, ZŠ Jesenická 10 a ZŠ Okružní 38) a 1 škola z Krnova (ZŠ Janáčkovo nám. 17).
 
Tento workshop měl dva hlavní cíle:
 
Prvním z nich bylo shrnutí končícího projektu, zjištění dopadu a přínosnosti jeho jednotlivých aktivit do praxe vedoucích pracovníků ve školství a jejich týmů, a probrání možností a efektivity implementace projektem získaných znalostí a dovedností do každodenního života školy.
 
Druhým, a pro udržitelnost a další rozvoj společně vytvořeného vzdělávacího systému důležitějším cílem, bylo zamyšlení se zástupců čtyř spolupracujících škol a naší společnosti (jakožto realizátora projektu) nad strategií dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků do budoucna.
 
Rozvinula se plodná diskuse nad dalšími potřebnými tématy, ale také především nad tím, jak přenést myšlenku „učících se učitelů“, kteří neustále pracují na seberozvoji a rozvíjení svých kompetencí, na další školy v rámci Moravskoslezského kraje. Ředitelé spolupracujících škol shodně prohlásili, že vzděláváním pedagogů se jejich školy rozvinuly a v mnohém změnily k lepšímu. Začaly mezi sebou intenzivně spolupracovat a rády by ke spolupráci přizvaly i další školy.
 
Workshopu se také účastnily paní lektorky Mgr. Blažena Mačáková a Mgr. Helena Wiesenbergová, které jsou svou původní profesí také paní učitelky. V současné době se věnují práci a vedení školení v oblastech manažerských dovedností v oblasti komerční sféry. Proto i jejich názory a příspěvky do diskuze byly velmi přínosné, pomohly na některé věci vnést jiný úhel pohledu.
 
Všichni účastníci workshopu odcházeli s myšlenkou, že aby současná společnost fungovala dobře, musí školy mít kvalitní a neustále se rozvíjející pedagogy, aby dokázali vychovat kvalitní jedince - žáky – tedy schopné členy společnosti, kteří se na její budoucnosti budou podílet a budou ji dále utvářet.
 

 


« zpět | publikováno: 21.02.2013