Moderní pedagog - kompetenčně posílená patnáctka z JčK

 

Informace o projektu


Název projektu:        Moderní pedagog – kompetenčně posílená patnáctka z JčK

Realizátor:                 Jihočeský kraj
Dodavatel:                 EDUCO CENTRUM s.r.o.
Číslo projektu:          CZ.1.07/1.3.40/02.0001
Realizace projektu:   1. 9. 2013 – 31. 12. 2014
 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím dostatečně aktuálních a do praxe zaměřených vzdělávacích programů zlepšit situaci ve školství, zejména na základních školách v Jihočeském kraji. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím poskytnutí co nejkvalitnějšího a nejefektivnějšího DVPP školám v JčK.

Hlavní cíle projektu:

-pomoci procesu poskytování co nejkvalitnějšího vzdělávání na našich školách,

-rozšíření co nejvíce kvalitních produktů (vzdělávacích programů) mezi co nejvíce školských zařízení v JčK,

-pomoci zejména malým školám (vesnickým) s přístupem ke kvalitnímu vzdělávání, a to jak samotným poskytnutím služeb, tak zajištěním prostředků na toto vzdělávání,

-navodit příznivé prostředí pro meziškolní spolupráci napříč okresy – přenos zkušeností, spolupráce při zavádění nových metod = úspory kapacit, prostředků, synergie.

 

 

Stručný obsah projektu:

Záměrem projektu je zrealizovat pro školy celkově 24 běhů  11 různě zaměřených vzdělávacích programů, do nichž se zapojí jak městské, tak také vesnické školy. Díky realizaci i smíšených kurzů dává projekt dostatečný předpoklad pro vznik přátelského prostředí pro meziškolní spolupráci.

Tento projekt nabízí zapojeným školám jednak již vytvořené a pilotně ověřené vzdělávací programy, a dále reaguje na jejich aktuální potřeby a poptávku po konkrétních tématech.

Vzdělávací programy tohoto projektu jsou určeny pedagogickým pracovníkům a vedoucím pracovníkům 15 škol a školských zařízení z Jihočeského kraje.

Projekt dále podpoří školy prostřednictvím individuálního poradenství, supervizí po skončení kurzu, atd.

 

Cílová skupina:     

Pracovníci v oblasti školství - pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci ve školství z 15 škol z Jihočeského kraje:


ZŠ a Mš Dříteň

ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou

ZŠ a MŠ Plavsko

ZŠ S. N. Wintona Kunžak

ZŠ a MŠ Budíškovice

ZŠ a MŠ Majdalena

ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště

ZŠ a MŠ Brloh

ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 222

ZŠ a MŠ Cehnice

ZŠ Kovářov

ZŠ a MŠ Kluky

ZŠ a MŠ Zdíkov

ZŠ a MŠ Strmilov

ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy

 

Podporované aktivity:

A/ Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy

B/ Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky

 

Projektem realizovaná akreditovaná DVPP:

1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků

2.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

3.Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí

4.Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

5. Prezentační dovednosti pedagoga

6.Jak se stát úspěšným manažerem ve školství

7.Posílení kompetencí vedoucího pracovníka

8.Zvyšování výkonnosti týmů i jednotlivců

9.Komunikace a práce s žáky s problémovým chováním

10.Kooperací k větší aktivitě žáků

11.Úvod do supervize/intervize

 

Fotogalerie projektu:

KA-06-Jaky-by-mel-byt-spravny-manazer.dib
KA-06-Jak-se-stat-uspesnym-manazerem-ve-skolstvi-lektor-Mgr.Blazena-Macakova.jpg
KA-06-Nacvik-duvery-ve-vedeni.jpg
KA-06-Nacvik-modelovych-situaci-nadrizeny-vs.-podrizeny.jpg
KA-06-V-ramci-KA-06-se-hodne-diskutovalo..jpg
KA-06-V-ramci-kurzu-byli-z-osazenstva-zvoleni-kapitan-1.-dustojnik-a-dva-2.dustojnici-leadri..jpg
KA-06-Vyplouvame....jpg
KA-06-Zaujeti-pro-dane-tema-bylo-znat-jak-na-pani-lektorce-tak-na-vsech-ucastnicich..jpg
KA-03-Lektor-Mgr.-Radovan-Mikes.jpg
KA-03-Rozvoj-pedagogu-pracujicich-ve-vyuce-s-interakt.-tabuli-ZS-a-MS-Driten.jpg
KA-09-Komunikace-a-prace-se-zaky-s-problemovym-chovanim.jpg
Lektor-KA-09-PhDr.-Arnost-Smolik-Ph.D..jpg
KA-07-lektor-Mgr.-Wiesenbergova.jpg
KA-07-Posileni-kompetenci-vedouciho-pracovnika-ve-Zvikovskem-Podhradi.jpg
KA-7-Prezentace-vlastnich-vytvoru-zivotni-plan-vize.jpg
KA-03-Brloh.jpg
IK-ke-KA-6-a-7-25.4.2014-Cesky-Krumlov.jpg
IK-probehly-formou-interaktivniho-workshopu.jpg
Lektorka-vzdel.-aktivity-c.-6-Jak-se-stat-uspesnym-manazerem-ve-skolstvi-Mgr.-Blazena-Macakova.jpg
Lektorky-Mgr.-Macakova-KA-06-a-Mgr.-Wiesenbergova-KA-07-v-Ceskem-Krumlove.jpg
Vystupy-z-workshopu.jpg
Billboard.jpg
Lektor-Mgr.-Andreansky-pri-jedne-z-mnoha-tymovych-aktivit.jpg
Aktivni-spoluprace.jpg
metoda-SLON.jpg
1Ucastnici-byli-velmi-kreativni....jpg
2Pri-planovani-strategii-vyuzivali-vsech-moznych-zdroju....jpg
3Kvalitni-a-promyslena-stratgicka-priprava-prinesla-sve-ovoce-v-podobe-uspesne-splneneho-ukolu.jpg
ucastnici-v-akci.jpg
Probirani-tymove-strategie-pro-reseni-zadaneho-ukolu.jpg
KA-08-Zvysovani-vykonnosti-tymu-i-jednotlivcu.jpg
KA-11-Uvod-do-supervize-DVPP-Nabidka-kratkodobe-supervizni-podpory-pro-pedagogicke-pracovniky-25.6.2014-v-Cehnicich.jpg
KA-11-Uvod-do-supervize-lektor-PhDr.-Sylva-Honigova.jpg
KA-01-2.b..jpg
Ka-01-Prohlubovani-psych.-kompetenci-pedag.-pracovniku.jpg
KA-01-2.beh.jpg
KA-01.jpg
Ka-02-Prohlubovani-psycholog.-komeptenci-pedagogickych-pracovniku-II..jpg
Ka-02-ucastnici-a-lektor-Mgr.-Robert-Capek-Ph.D..jpg
Ka-10-5.beh-Cehnice.jpg
KA-10-C.-Krumlov.jpg
Ka-10-Cehnice.jpg
Ka-10-Kooperaci-k-vetsi-aktivite-zaku-v-Cehnicich.jpg
KA-10-Kooperaci-k-vetsi-aktivite-zaku.jpg
Lektor-KA-10-Kooperaci-k-vetsi-aktivite-zaku-PhDr.-Libor-Kyncl.jpg
KA-05-Prezentacni-dovednosti-pedagoga-Kovarov.jpg
Lektorka-KA-05-Prez.-dovednosti-pedagoga-Mgr.-Pavlina-Kracmarova.jpg

Dokumenty projektu:

Výstupy a výsledky projektu - BROŽURA