Vzorové školy reference

Jako následování hodný příklad ve smysluplném a cíleně zaměřeném vzdělávání svých pracovníků jsme vybrali čtyři vzorové školy, které s námi v současné době vstoupily již do třetího projektu zaměřeného na vzdělávání pedagogických pracovníků. Tyto tři projekty (viz odkaz níže) na sebe plynule navazují a tak dohromady vytvářejí koncepci komplexního vzdělání, jehož absolvováním se školy ve svém vývoji a kvalitě poskytovaných služeb žákům a rodičům posunuly o obrovský kus dopředu. A právě touto svou pozitivní změnou se pomalu, ale jistě, začínají od ostatních škol v tom lepším slova smyslu lišit.

 

Název školy reference webové stránky
 ZŠ Bruntál, Okružní 38  zde www.zsbrok.cz
 ZŠ Bruntál, Cihelní 6  zde www.zscihelni.cz
 ZŠ Bruntál, Jesenická 10  zde www.1zsbr.cz
 ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17

 zde

www.zs5krnov.cz,www.zsjnkrnov.cz

 

Odkazy na jednotlivé projekty:

Pedagog I. - „Rozvoj kompetencí pedagoga=cesta k moderní škole“

Pedagog II. - „Rozvoj kompetencí pedagoga II.“

Pedagog III. - „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků čtyř základních škol v okrese Bruntál“